ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      แสดงผลตามหน่วยงานสนับสนุน               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
                      
มีข้อมูลทั้งหมด  167  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
112  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : เกมรับลูกบอล     มูลนิธิ Right to play    1642
214  การทำปลาส้มสูตรข้าวไรซ์เบอร์รี่    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด  สพป.นครปฐม.1394
321  การทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่    โรงเรียน  สพฐ.  สพป.นครปฐม.1226
424  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : สร้างเสริมการมีส่วนร่วม     มูลนิธิ Right to play    473
527  กระทงลอยประสานใจ    โรงเรียน  สพฐ.  สพป.นครปฐม.1832
629  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : ฉันรักเพื่อนบ้าน     มูลนิธิ Right to play    765
735  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว     มูลนิธิ Right to play    369
855  Rolling Ball    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)249
961  วิทย์ชิดงานศิลป์    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)690
1071  การส่งเสริมความรู้ด้านไฟป่า    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมป่าไม้  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า16
1176  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ : สุนัขเห่า     มูลนิธิ Right to play    116
12101  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ : กอริลล่าตาบอด     มูลนิธิ Right to play    202
13103  โรงเรียนอีโคสคูล    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กลุ่มแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่47
14136  มหิงสาสายสืบ    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กลุ่มแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่79
15148  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ : ถุงถั่วตัวแข็ง     มูลนิธิ Right to play    119
16157  3R: Reduce Reuse Recycle in school (การลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียน)    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ  สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย74
17189  เยาวชนรักษ์น้ำ    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ  สำนักจัดการคุณภาพน้ำ46
18190  เทียนดูดน้ำ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา196
19253  กระถางปลูกต้นไม้รักษ์โลก    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต243
20256  What am I ??    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์แร่-หิน179
21283  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ : คล้องข้อศอก     มูลนิธิ Right to play    103
22299  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ : การสื่อสารเจ้าปัญหา     มูลนิธิ Right to play    144
23306  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ : ปฏิกิริยาลูกโซ่     มูลนิธิ Right to play    86
24307  มัคคุเทศก์น้อย    กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  กรมการท่องเที่ยว  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์27
25308  เพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : ข้ามเส้น     มูลนิธิ Right to play    64
   Total : 167  Record : Current Page 1  1 2 3 4 5 6 7