ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      หน้าหลัก                                               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
                      
มีข้อมูลทั้งหมด  294  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
151465  กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจสถานการณ์: ไล่จับต่อศัพท์     มูลนิธิ Right to play    111
152466  กิจกรรมพัฒนาทัะในการทำความเข้าใจสถานการณ์: ลูกบอลคุ้มกัน     มูลนิธิ Right to play    27
153467  กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจสถานการณ์: ไม่โกรธ ไม่กลัว     มูลนิธิ Right to play    19
154468  กิจกรรมพัฒนาทักษะในการแสดงความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น: สลักรูปปั้นบอกความรู้สึก     มูลนิธิ Right to play    16
155469  กิจกรรมพัฒนาทักษะในการแสดงความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น: นั่งเล่นวอลเล่ย์บอล     มูลนิธิ Right to play    29
156470  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิเสธการยุกยงปลุกปั้น: ไล่จับข้ามเขต     มูลนิธิ Right to play    15
157471  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิเสธการยุยงปลุกปั้น: บทบาทการข่มเหงรังแก     มูลนิธิ Right to play    14
158472  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิเสธการยุยงปลุกปั่น: สร้างความกดดันด้วยลูกบอล     มูลนิธิ Right to play    11
159473  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิเสธการยุยงปลุกปั่น: สร้างความกดดันด้วยการเต้นลิมโบ (เอนไปข้างหลัง)     มูลนิธิ Right to play    14
160474  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิเสธการยุยงปลุกปั่น: Tricky Talker     มูลนิธิ Right to play    13
161475  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิเสธการยุยงปลุกปั่น: เวลาตัดสินใจ     มูลนิธิ Right to play    11
162476  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิเสธการยุยงปลุกปั่น: การปฏิเสธ     มูลนิธิ Right to play    13
163477  เนนเสำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิเสธการยุยงปลุกปั่น: ทางเลือกเป็นของคุณ     มูลนิธิ Right to play    10
164478  เพื่อพัฒนาทักษะการยอมรับในความแตกต่างของบุคคล : ความเหมือนที่แตกต่าง     มูลนิธิ Right to play    24
165479  เพื่อพัฒนาทักษะการยอมรับในความแตกต่างของบุคคล : ถุงคำถาม     มูลนิธิ Right to play    18
166480  เพื่อพัฒนาทักษะการยอมรับในความแตกต่างของบุคคล : ผู้หญิงทำแต้ม     มูลนิธิ Right to play    7
167481  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ: ปิดตาหาของ     มูลนิธิ Right to play    50
168482  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ: การฟังอย่างตั้งใจ     มูลนิธิ Right to play    31
169483  เพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : เน้นที่คุณลักษณะ     มูลนิธิ Right to play    8
170484  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ: วอลเล่ย์เทนนิส     มูลนิธิ Right to play    22
171485  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ: วอลเล่ย์บอลบนผืนผ้า     มูลนิธิ Right to play    19
172486  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะในการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น: รูดซิป     มูลนิธิ Right to play    28
173487  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น: ลูกบอลในถัง     มูลนิธิ Right to play    17
174488  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะในการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น: บทบาทผู้เล่น     มูลนิธิ Right to play    5
175489  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น: สะพาน     มูลนิธิ Right to play    16
   Total : 294  Record : Current Page 7  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com