ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      หน้าหลัก                                               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
                      
มีข้อมูลทั้งหมด  294  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
126429  สนุกกับรีไซเคิล (from paper to color of art)    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร66
127430  ถุงผ้าพาสนุก (colorful bag)    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร171
128431  กล้วยหลากอารมณ์ (banana selfy)    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร114
129432  สบู่สมุนไพร (herbal bar)    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร97
130433  เกลือหอมย้อมอารมณ์ (perfume salt)    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร47
131434  ค่ำคืนแห่งดวงดาว (starry night)    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร6
132436  ระบบสุริยะ (solar system)    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร25
133437  2012 วันสิ้นโลก    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร25
134438  Transformers    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร33
135439  หิ่งห้อย (Fire fiy)    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร5
136440  เพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อืน : ค้นหา     มูลนิธิ Right to play    14
137441  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการบอกความรู้สึก: วิ่งผลัดแสดงท่าทาง     มูลนิธิ Right to play    45
138442  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในารบอกคามรู้สึก: แพนท์โทมายด์     มูลนิธิ Right to play    24
139452  เพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : สร้างปราสาท     มูลนิธิ Right to play    52
140453  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการบอกความรู้สึก: แฮริชผู้มีความสุข     มูลนิธิ Right to play    35
141454  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : แมลงวันกับแมงมุม     มูลนิธิ Right to play    51
142455  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการบอกความรู้สึก: วิ่งผลัดเก็บอุปกรณ์     มูลนิธิ Right to play    32
143456  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการบอกความรู้สึก: เด็กตรงกลาง     มูลนิธิ Right to play    27
144458  เพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : วงกลมปลอดภัย     มูลนิธิ Right to play    40
145459  เพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : จับคู่วิ่งปิดตา     มูลนิธิ Right to play    28
146460  กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจสถานการณ์: ขยิบตาส่งสัญญาณ     มูลนิธิ Right to play    46
147461  เพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : กัปตันทรัสต์     มูลนิธิ Right to play    15
148462  กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจสถานการณ์: จัดตะกร้า     มูลนิธิ Right to play    19
149463  กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจสถานการณ์: การเชื่อมโยงสี     มูลนิธิ Right to play    30
150464  กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจสถานการณ์: ฉันรู้สึก     มูลนิธิ Right to play    22
   Total : 294  Record : Current Page 6  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next »

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com