ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      หน้าหลัก                                               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
                      
มีข้อมูลทั้งหมด  294  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
76235  รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม (เสียงตามสาย : โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ)    กระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ8
77238  บอร์ดประชาสัมพันธ์ (โรคติดต่อทางน้ำ)    กระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ2
78253  กระถางปลูกต้นไม้รักษ์โลก    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต245
79256  What am I ??    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์แร่-หิน180
80260  ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม112
81270  ล้างมือ 7 ท่า 2 ก่อน 5 หลัง หยุดยั้งเชื้อโรค    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ81
82283  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ : คล้องข้อศอก     มูลนิธิ Right to play    103
83294  ไดโนเสาร์ไทย     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปทุมธานี) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี104
84299  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ : การสื่อสารเจ้าปัญหา     มูลนิธิ Right to play    144
85303  มัคคุเทศก์น้อย    กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  กรมการท่องเที่ยว  สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา49
86304  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี    กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา6
87306  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ : ปฏิกิริยาลูกโซ่     มูลนิธิ Right to play    86
88307  มัคคุเทศก์น้อย    กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  กรมการท่องเที่ยว  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์28
89308  เพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อื่น : ข้ามเส้น     มูลนิธิ Right to play    65
90311  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ : เฮ้ พรรคพวก!     มูลนิธิ Right to play    43
91312  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ : เผชิญหน้า     มูลนิธิ Right to play    35
92313  เพื่อพัฒนาทักษะในการเคารพผู้อืน : ค้นหาจุด     มูลนิธิ Right to play    37
93314  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการบอกความรู้สึก: วิ่งผลัดบอกอารมณ์     มูลนิธิ Right to play    95
94358  มหัศจรรย์แห่งดวงดาว    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี40
95359  กิจกรรมชมนิทรรศการ "มิวเซียมติดล้อ"    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี11
96360  กิจกรรมชมนิทรรศการห "เปิดโลกวิทยาศาสตร์"    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี11
97361  กิจกรรมชมนิทรรศการ "ดาราศาสตร์"    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี3
98362  กิจกรรมชมนิทรรศการ "บ้านพลังงาน"    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี5
99363  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี15
100364  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show เรื่อง วงแหวนเวอร์เทค    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี7
   Total : 294  Record : Current Page 4  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next »

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com