ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      หน้าหลัก                                               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
                      
มีข้อมูลทั้งหมด  294  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
276612  นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ ชุด Earth quest    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    2
277613  นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ ชุด Science in daily life    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    1
278614  นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ ชุด Huttinger    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    1
279615  กิจกรรมไก่กระต๊าก    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    94
280616  เกมกล    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    15
281617  แทนแกรม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    51
282618  ลูกบอลค้างฟ้า    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    37
283619  เครื่องร่อน    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    32
284620  จรวดหลอด    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    50
285621  บิงโก    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    147
286622  180 IQ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    70
287623  SUDOKU    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    84
288624  ผีเสื้อกายกรรม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    13
289625  สีสันที่ซ่อนอยู่    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    40
290626  เครื่องบินกระดาษพับ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    57
291627  กล้องรูเข็ม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    14
292630  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ     กองบัญชาการกองทัพไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ26
293631  EGAT Carbon Footprint Application     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    กองเสริมสร้างทัศนคติ17
294635  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    กระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง19
   Total : 294  Record : Current Page 12  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » Next

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com