ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      หน้าหลัก                                               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
                      
มีข้อมูลทั้งหมด  294  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
251585  ตะลุยโลกธรรมชาติ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    8
252587  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง นักสืบธรรมชาติตัวน้อย    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    6
253588  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ช็อกโกแลตฮาเฮ (Chocolate)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    8
254589  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดีเอ็นเอ กล้วย ๆ (DNA)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    7
255590  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีในบ้าน (Kitchen Chemistry)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    3
256591  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังแม่เหล็ก    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    5
257592  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลหรรษา (Center of mass)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    7
258593  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไอศกรีมแสนอร่อย (Ice cream)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    13
259594  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร้อยเสียงหรรษา (Seeing Sound)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    2
260595  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สนุกกับ pH (Power of Hydrogen)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    3
261596  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สนุกกับพลาสติก    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    4
262597  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและเงา (Light and Shadow)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    1
263598  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปอดทรงพลัง    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    0
264599  การทดลองทางวิทยาศาสตรื เรื่อง สีสันแห่งแสง    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    6
265600  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารพืชตามสั่ง    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    6
266601  การทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง มีอะไรอยู่ในน้ำ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    4
267602  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลึกลึกลับ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    4
268603  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตามรอยนักสืบ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    5
269604  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ค้นฟ้า คว้ารุ้ง    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    3
270606  การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    23
271607  โครงการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ video conferrence    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    2
272608  ท้องฟ้าจำลอง (เคลื่อนที่)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    3
273609  นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ ชุด puzzling thing    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    2
274610  นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ ชุด Science on the move    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    1
275611  นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคลื่อนที่ ชุด Life and material    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    0
   Total : 294  Record : Current Page 11  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com