ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      หน้าหลัก                                               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
                      
มีข้อมูลทั้งหมด  294  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
226559  ฟองเต้นระบำ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    15
227560  เขาวงกตพิศวง ภาพมายา    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    12
228561  ตุ๊กตากลิ้งม้วน    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    7
229562  กายกรรมนกน้อย    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    4
230563  จักจั่นเสียงใส    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    8
231564  หนอนดิน    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    3
232565  กำหมุน    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    3
233566  คอปเตอร์ไม้ไผ่    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    22
234567  พญาลืมงาย    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    4
235568  ท้องฟ้าจำลอง    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    4
236569  ดูดวงอาทิตย์    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    2
237570  ระบบสุริยะ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    21
238571  ดวงจันทร์    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    1
239572  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ (Magic Science)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    7
240573  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไข่มหัศจรรย์ (Amazing Egg show)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    16
241574  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชุดบั๊มโชว์ (Bump Show)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    0
242575  ดวงจันทร์    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    2
243576  คู่มือกิจกรรมนอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน     สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)    74
244577  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สนุกกับเสียงดนตรี    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    15
245578  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    6
246579  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานมหาสนุก (Energy Show)    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    1
247580  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หรรษาอากาศโชว์    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    5
248581  การแสดงชุดธรรมชาติมหัศจรรย์    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    0
249582  ผีเสื้อแมลงปีกสวย    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    30
250584  นกไต่จอมซน    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    4
   Total : 294  Record : Current Page 10  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com