ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      แสดงผลตามหน่วยงานสนับสนุน               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลทั้งหมด  593  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
5165  ว๊าว ! ไนโตรเจน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)65
5266  กลอากาศ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)65
5367  เคมีแสนสนุก    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)89
5468  แรงตึงผิว...ชวนพิศวง    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)56
5569  โลกใต้เลนส์    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)34
5670  มนต์เปลี่ยนสี    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)135
5771  การส่งเสริมความรู้ด้านไฟป่า    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมป่าไม้  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า16
5872  จุลินทรีย์ก้นครัว    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)52
5973  ลมฟ้าพยากรณ์    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)59
6074  นักสืบพลังงาน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)36
6175  นักประดิษฐ์หุ่นยนต์    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)88
6276  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ : สุนัขเห่า     มูลนิธิ Right to play    116
6377  กิจกรรมรักชาติ    กระทรวงวัฒนธรรม  ศาสนา  231
6478  ของเล่นชวนคิด    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)205
6579  เครื่องบิน/เครื่องร่อน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)201
6680  ความรู้คู่ความบันเทิงด้วยภาพยนตร์ดาราศาสตร์    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)16
6781  รู้จักจุดเสี่ยงในโรงเรียน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ     กระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  สำนักโรคไม่ติดต่อ100
6882  กิจกรรมบวรประสานใจ    กระทรวงวัฒนธรรม  ศาสนา  42
6983  กิจกรรมพ่อหลวงของแผ่นดิน    กระทรวงวัฒนธรรม  ศาสนา  137
7084  ดาราศาสตร์เคลื่อนที่    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี32
7185  กิจกรรมบูชาคุณบิดามารดา    กระทรวงวัฒนธรรม  ศาสนา  100
7286  การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    กระทรวงวัฒนธรรม    สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ28
7387  ลูกเสือนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ/กองส่งเสริมและเผยแพร่62
7488  การเอาชีวิตรอดในน้ำและการช่วยเหลือ     กระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  สำนักโรคไม่ติดต่อ97
7589  กิจกรรมสิ่งเสพติด พิษร้ายในสังคม    กระทรวงวัฒนธรรม  ศาสนา  116
   Total : 593  Record : Current Page 3  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 24 Next » [สถิติการใช้งานระบบ]  

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com