ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      แสดงผลตามหน่วยงานสนับสนุน               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลทั้งหมด  590  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
576618  ลูกบอลค้างฟ้า    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    37
577619  เครื่องร่อน    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    31
578620  จรวดหลอด    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    49
579621  บิงโก    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    140
580622  180 IQ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    68
581623  SUDOKU    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    81
582624  ผีเสื้อกายกรรม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    13
583625  สีสันที่ซ่อนอยู่    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    39
584626  เครื่องบินกระดาษพับ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    57
585627  กล้องรูเข็ม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    13
586628  โด เร มี ดนตรีพาเพลิน (ขับร้อง)     บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด    83
587630  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ     กองบัญชาการกองทัพไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ21
588631  EGAT Carbon Footprint Application     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    กองเสริมสร้างทัศนคติ17
589632  กิจกรรมกีฬาไวเซอร์     สมาคมกีฬาไวเซอร์ประเทศไทย    15
590635  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    กระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง19
   Total : 590  Record : Current Page 24  « Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » Next [สถิติการใช้งานระบบ]  

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com