ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      แสดงผลตามหน่วยงานสนับสนุน               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลทั้งหมด  590  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
576618  ลูกบอลค้างฟ้า    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    23
577619  เครื่องร่อน    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    19
578620  จรวดหลอด    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    26
579621  บิงโก    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    84
580622  180 IQ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    41
581623  SUDOKU    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    52
582624  ผีเสื้อกายกรรม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    7
583625  สีสันที่ซ่อนอยู่    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    19
584626  เครื่องบินกระดาษพับ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    38
585627  กล้องรูเข็ม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    9
586628  โด เร มี ดนตรีพาเพลิน (ขับร้อง)     บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด    51
587630  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ     กองบัญชาการกองทัพไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ8
588631  EGAT Carbon Footprint Application     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    กองเสริมสร้างทัศนคติ7
589632  กิจกรรมกีฬาไวเซอร์     สมาคมกีฬาไวเซอร์ประเทศไทย    10
590635  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    กระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง12
   Total : 590  Record : Current Page 24  « Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » Next [สถิติการใช้งานระบบ]  

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com