ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      แสดงผลตามหน่วยงานสนับสนุน               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลทั้งหมด  593  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
576618  ลูกบอลค้างฟ้า    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    37
577619  เครื่องร่อน    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    32
578620  จรวดหลอด    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    50
579621  บิงโก    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    147
580622  180 IQ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    70
581623  SUDOKU    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    84
582624  ผีเสื้อกายกรรม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    13
583625  สีสันที่ซ่อนอยู่    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    40
584626  เครื่องบินกระดาษพับ    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    57
585627  กล้องรูเข็ม    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    14
586628  โด เร มี ดนตรีพาเพลิน (ขับร้อง)     บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด    84
587630  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ     กองบัญชาการกองทัพไทย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ26
588631  EGAT Carbon Footprint Application     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    กองเสริมสร้างทัศนคติ17
589632  กิจกรรมกีฬาไวเซอร์     สมาคมกีฬาไวเซอร์ประเทศไทย    16
590635  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    กระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง19
591637      กระทรวงสาธารณสุข    0
592638      กระทรวงสาธารณสุข    0
593639  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาวะผ่านการปฏิบัติ (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เด็กไทยแก้มใส)     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    0
   Total : 593  Record : Current Page 24  « Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » Next [สถิติการใช้งานระบบ]  

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com