ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      แสดงผลตามหน่วยงานสนับสนุน               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลทั้งหมด  593  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
251270  ล้างมือ 7 ท่า 2 ก่อน 5 หลัง หยุดยั้งเชื้อโรค    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ81
252271  นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด1
253272  นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด3
254273  นิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด1
255274  นิทรรศการสุขภาวะทางเพศ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด4
256275  แรงและการเคลื่อน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด9
257276  วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด12
258277  ปริศนาหาคำตอบ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด74
259278  สารเคมีในชีวิตประจำวัน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด11
260279  ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด2
261280  Food for Fun (กุ๊กน้อยละเลงครัว) ตอน Box set breakfast "โฮลวีทไข่กวน"    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักโภชนาการ10
262281  พลาสติก พาเพลิน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด34
263282  สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด1
264283  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ : คล้องข้อศอก     มูลนิธิ Right to play    103
265284  วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด4
266285  ภาพยนตร์สาระบันเทิง    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด12
267287  ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป การแพทย์ และเทคโนโลยี    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด3
268288  รักฟัน ต้องมั่นแปรง    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักทันตสาธารณสุข10
269289  นิทรรศการภาพยนตร์วิทยาศาตร์    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด0
270290  จิตอาสาทันตน้อย "พี่พาน้องแปรงฟัน"    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักทันตสาธารณสุข18
271291  เรียนรู้เรื่องฟัน เล่นผ่านละคร    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักทันตสาธารณสุข33
272292  เมนูอ่อนหวาน    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักทันตสาธารณสุข23
273293  คุยเฟื่องเรื่องดาว    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง1
274294  ไดโนเสาร์ไทย     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปทุมธานี) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี104
275299  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ : การสื่อสารเจ้าปัญหา     มูลนิธิ Right to play    144
   Total : 593  Record : Current Page 11  « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 24 Next » [สถิติการใช้งานระบบ]  

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com