ยินดีต้อนรับ :  ผู้ใช้บริการ      แสดงผลตามหน่วยงานสนับสนุน               [คู่มือสำหรับองค์กร]  [คู่มือสำหรับโรงเรียน]  [ ทีมงานพัฒนาระบบ ]     [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลทั้งหมด  593  รายการ
ลำดับที่รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมกระทรวงกรมกอง/สำนักเข้าชม
226244  ตามล่าสิ่งมีชีวิตใต้เลนส์    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต6
227245  เด้งดึ้งพาเพลิน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต37
228246  ดินน้ำมัน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต41
229247  กรด-เบส    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต15
230249  ทดสอบน้ำ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต7
231250  ทดสอบดิน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต5
232251  หนูน้อยนักสืบ    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต23
233252  กล่องรักษ์โลก    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต17
234253  กระถางปลูกต้นไม้รักษ์โลก    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต245
235254  บาร์บีคิวผักผลไม้    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักโภชนาการ20
236255  Fun Science Film    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต4
237256  What am I ??    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์แร่-หิน180
238257  สร้างสรรค์จานผักของตัวฉัน "Do It Yourself (D.I.Y.)"    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักโภชนาการ12
239258  เมนูจานผัก ทำเองง่ายจัง    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักโภชนาการ13
240259  Light    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด3
241260  ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม112
242261  กินผักผลไม้ 5 สี มีประโยชน์    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักโภชนาการ20
243262  ประกวดห้องเรียนกินผัก    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักโภชนาการ9
244263  Realm of light, abrief history of life    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด3
245264  book to the moon for good    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด16
246265  น้ำผักผลไม้ ทำได้ไม่ยาก    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักโภชนาการ72
247266  นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด5
248267  เลือก ล้าง กินผักผลไม้    กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  สำนักโภชนาการ17
249268  นิทรรศการโลกล้านปี    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด7
250269  นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา (เกลือสินเธาว์)    กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด2
   Total : 593  Record : Current Page 10  « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 24 Next » [สถิติการใช้งานระบบ]  

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com