ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับกิจกรรมหุ่นยนต์

12651294_844687015641861_623778729773102200_n

ลดเวลาเรียน ภายใต้เนื้อหาในห้องเรียน แต่เพิ่มเวลารู้สำหรับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนที่สามารถทำได้ภายในโรงเรียน โดยที่เด็กนักเรียนยังคงใช้เวลาในโรงเรียนเท่าเดิม นำเสนอโดยโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 จ.นครสวรรค์

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎หุ่นยนต์‬ สพฐ. ดาวน์โหลด รายวิชาเพิ่มเติมหุ่นยนต์ ศึกษา http://obecrobot2015.thailandrobotics.com/?p=56

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *