ข่าวสาร

คณะติดตามฯจากสพฐ.มาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด

 

2 (35) 2 (36) 2 (59) 2 (68) 2 (69) 2 (78) 2 (83) 2 (97) 2 (98) 2 (107) 2 (118)

Related Posts

1 Comment

 • Reply
  thapanee
  November 24, 2015 at 2:58 pm

  การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
  สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมให้สนองตอบการฝึกทักษะด้านต่างๆ
  ของผู้เรียน ให้เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ และการกระตุ้น กดดัน ให้เด็กได้เกิดทักษะกระบวนการคิด เพิ่มมากขึ้นต่อไป

 • Leave a Reply