การประชุมปฏิบัติการชี้แจงเตรียมการเก็บข้อมูลภาคสนาม การศึกษาการดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ สพฐ. ระหว่าง 3-5 ก.พ. 59

DSC_0013

การประชุมปฏิบัติการชี้แจงเตรียมการเก็บข้อมูลภาคสนาม การศึกษาการดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ สพฐ. ระหว่าง 3-5 ก.พ. 59

DSC_0015

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *