การประชุมคณะกรรมการวิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

12336412_1084104788275326_604198075_n

 

การประชุมคณะกรรมการวิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สนก. ชั้น 10

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *